Градски одбори Демократске Странке Србије (ДСС) и Покрета обнове Краљевине Србије (ПОКС) који чине коалицију Национално – Демократска Алтернатива (НАДА), сматрају да нелегална градња и дивљање инвеститорског урбанизма прете да неповратно унаказе српску престоницу.

Последњи је тренутак да се власт и сви надлежни органи дефинитивно обрачунају са овим феноменом и коначно уведу ред у урбанизам Београда али и свих осталих градова у Србији.

У том смислу су акције попут јучерашњег привођења председника општине Палилула, више него добродошле али се не сме на њима стати већ се мора, поред борбе против корупције, приступити и системским променама у овој области како се не би дозволило да искључиво приватни интереси разних инвеститора диктирају урбанистички развој.

Из тог разлога коалиција НАДА позива да се хитно донесу измене и допуне Закона о планирању и изградњи којима ће се онемогућити да лиценциране приватне фирме могу да израђују урбанистичке планове; да се изврши измена Плана генералне регулације у Београду којим би се спустила максимална дозвољена спратност у централним градским општинама и коначно, да се прогласи мораторијум на изградњу у појединим централним градским општинама, попут Врачара који представља најгушће насељену општину у Србији, како би се омогућила заштита вредног архитектонског наслеђа и просторно културно-историјских целина и смањио инвеститорски притисак који поједине делове града неповратно и у сваком погледу, демографском, инфраструктурном или у погледу животне средине, урушава.