Српска коалиција НАДА (ПОКС, ДСС и 23 удружења грађана) позива Српску академију наука и уметности, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду и Рударски институт да изнесу став о пројекту рударења литијума и бора, због његовог огромног значаја и полемике која га прати.

У случају да српске научне институције не подрже овај пројекат, коалиција НАДА прихватиће такав став и позвати и Владу да га прихвати и предочи инвеститору.

У случају да српске научне институције подрже овај пројект, коалиција НАДА ће, између осталог, инсистирати:

Инвеститор, привредно друштво Рио Сава, подружница британско –аустралијске компаније Рио Тинта, мора да поштује све прописе који уређују рударење, као и све еколошке стандарде.

Надлежни органи морају јавности представити детаљну мапу која ће прецизно приказати површину која ће бити заузета ископима, односно потенцијално угрожене сливове река. Институције треба да утврде и контролишу количину воде која би се трошила и хемикалије које се користе у технолошком процесу издвајања литијума из стена.

Инсистираћемо да Србија, преко друштва Рио Сава, не извози катодни литијум, већ да услов експлоатације буде изградња фабрике литијум-јонских батерија, а у перспективи и фабрике електро-возила.

Захтеваћемо и да инвеститор земљиште и објекте који ће бити захваћени рудником плати по тржишној вредности, довољно високој да приватни власници пристану да продају своје парцеле. Ово треба омогућити и грађанима чија имовина неће бити непосредно обухваћена рудником, али ће бити у његовој близини, што може утицати на квалитет коришћења дате имовине.

Тражићемо да инвеститор финансира и пројекат рекултивације, на начин да новац унапред плаћају у наменски фонд у некој од српских банака.