Коалиција НАДА, коју чине ПОКС, ДСС и 23 удружења грађана сматра да најновији правни ставови донети од стране Врховног касационог суда у погледу дозвољености наплате трошкова обраде кредита и премије за осигурање кредита код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК) не представљају ништа друго до још један удар на ионако урушено правосуђе у Републици Србији и њене грађане, кориснике кредита.

ВКС је на седници одржаној 16. септембра 2021. године заузео став, супротан свом претходном ставу и ставовима заузетим у хиљадама правноснажних пресуда, у коме се наводи да је дозвољена наплата оваквих трошкова од стране пословних банака, што је недопустиво.

На овај начин нарушено је начело правне сигурности и начело једнакости грађана пред судом.

Коалиција НАДА позива на поштовање закона Републике Србије и заштиту корисника кредита, као и доследност у примени права и пружа подршку протесту адвоката и грађана који је заказан у Београду испред Врховног касационог суда, а у свим осталим општинама које имају суд – испред Основних судова.