Посланичка група НАДА – Нови ДСС – ПОКС упутила је амандмане на буџет из више области, а највише из пољопривреде.

Посланичка група коалиције НАДА (Нови ДСС, ПОКС) тражи да се знатно повећа износ у буџету за електрификацију система за наводњавање у сузбијању суша, јер је електрична енергија најјефтинији енергент у наводњавању због енормних трошкова када се користе нафтни деривати.

Тражимо повећање средстава од Управе за аграрна плаћања барем онолико колико је потребно за исплату дуга државе према пољопривредним газдинствима у овом моменту за неисплаћене субвенције.

НАДА тражи и већа издвајаља за повећања и укрупљавања пољопривредних површина и подстицајима локалним заједницама за спровођење комасација и арондација, а у циљу повећавања продуктивности, рационалности и ефикасности у пољопривреди и бољој и ефикаснијој примени система за наводњавање и рационалнијој примени пољопривредне технике.

Такође, и средства за угрожене групе произвођача индустријског биља, посебно соје и шећерне репе, произвођаћима млека.